Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Vize pentru membrii familiei extinse
 

Cetăţenii americani sau rezidenţii permanenţi ai Statelor Unite pot depune o petiţie în favoarea unei rude (altele decât cele menţionate în pagina anterioară) la Serviciul de Imigrare al SUA. Următoarele rude ale cetăţenilor americani sau rezidenţilor permanenţi ai SUA se califică să imigreze numai dacă au relaţia de rudenie necesară:

  • Fiul/fiica necăsătorit(ă) (în vârstă de 21 de ani sau mai mult)a unui cetăţean american; 
  • Soţul/soţia şi copiii minori sau fiul/fiica necăsătorit(ă) a unui rezident permanent al SUA; 
  • Fiul/fiica (căsătorit(ă) a unui cetăţean american,  ; şi 
  • Fratele sau sora unui cetăţean american – cetăţeanul american trebuie să fie în vârsta de 21 de ani sau mai mult.

Aceste categorii de vize de imigrare sunt limitate numeric. Numerele de viză devin disponibile în funcţie de data la care a fost depusă respectiva petiţie (data de prioritate). Datele de prioritate curente sunt publicate lunar în Visa Bulletin.

Pentru mai multe informaţii referitoare la vizele de imigrare pentru rudele de gradul întâi, vă rugăm să vizitaţi pagina Imigranţi pe baza legăturilor de familie

Primul pas pentru a solicita o viză de imigrare este ca cetăţeanul american sau rezidentul permanent (petiţionar) să depună o petiţie de viză (formularul I-130) la Serviciul de Imigrare al SUA. Copilul biologic al unui cetăţean american poate avea dreptul la cetăţenie americană. O petiţie poate fi depusă doar când se stabileşte că acel copil nu este cetăţean american.

Petiţiile aprobate sunt înaintate la National Visa Center în Portsmouth, statul New Hampshire, biroul care colectează toate taxele şi documentele şi fixează data interviului de viză. Solicitantul de viză va primi instrucţiuni în scris referitoare la documentele pe care trebuie să le prezinte la interviu.

Ce formulare şi documente trebuie prezentate?